Budget Stat login

Budget Stat

Udmelding af budgetrammer på et overordnet niveau fra centralt niveau.
Nedbrydning og indmelding af de udmeldte rammer fra decentralt niveau.

Enkel og intuitiv

Baseret på registreringsrammen fra Navision Stat.
Enkel nedbrydning af budgetter decentralt.
Bedre forankring og ejerskab.

Integreret med Navision Stat

Integrationen til Navision Stat er baseret på GIS
Budget Stat leverer alle budget-tal til Navision Stat
Understøttet fuldt ud af ØS LDV
Leveres som en hosted løsning (SaaS)